Słupek SOS S-SOS

Słupek SOS Husar S-SOS

Słupek SOS Husar został zaprojektowany zarówno do instalacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zgodnie z Wytycznymi IPI-4 oraz Dobrymi Praktykami.