Otrzymaliśmy koncesje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie

Otrzymaliśmy koncesje Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji na wykonywanie

działalności w zakresie ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego.

Koncesja NR L-0291/16