Podpisanie umowy – Utrzymanie, serwisowanie i konserwacja Stacji Łódź Fabryczna

Wieloletnia umowa utrzymania i konserwacji została zawarta z właścicielem obiektu i obejmuje:

System Alarmowania Pożaru (SAP/SSP)  centrala POLON  Alfa 6000

System Gaszenia (SUG)

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

Dodatkowa Dynamiczna Informacja Podróżnych

System Interkomowy SOS (telefony alarmowe) wraz z magistralą LOT B1

Kontrola Dostępu (KD) i System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

Urządzenia Telewizji Użytkowej TVU (CCTV)

Systemy łączności radiowej dla służb ratunkowych – zakres GSM

Systemy łączności radiowej dla służb ratunkowych w zakresie systemów VHF oraz UHF

Systemy łączności dla służb ratunkowych – zakres systemu łączności 2,4GHz; 5GHz

System zarządzania i kontroli technicznych systemów w obiekcie wizualizujący działanie systemów bezpieczeństwa podczas prowadzenia akcji ratunkowej

System zarządzania i kontroli technicznych systemów w obiekcie wizualizujący działanie systemów bezpieczeństwa podczas prowadzenia akcji ratunkowej

Sterowanie cyfrowe urządzeń pożarowych wraz z nadzorowaniem systemów

Sterowanie dodatkowym systemem oddymiania pożarowego obiektu

Rozbudowa systemów bezpieczeństwa wraz ze sterowaniem i organizacją ruchu kolejowego na podstawie wybudowanego systemu łączności na LCS Widzew