ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA – NATO

OTRZYMALIŚMY ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA – NATO

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228),

pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych – ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO NATO, oznaczonych klauzulą:

  • NATO SECRET – na okres do: 2024r.
  • NATO CONFIDENTIAL – na okres do: 2027r.