Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej systemu SDIP i SMW PKP PLK na peronach przystanku kolejowego Wrocław Szczepin

W ramach projektu: „Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą.”, zostaliśmy włączeni do współpracy, w stworzenie przyjaznego dla podróżnych punktu przesiadkowego, w komunikacji aglomeracyjnej Wrocławia.

Zrealizowany projekt  obejmuje wyposażanie obiektu linowego w jednolity, kompleksowy, automatyczny system informacji podróżnych, będący elementem Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej PKP PLK (CSDIP). Podsystemy informacji megafonowej i wizualnej są sterowane przez wdrożoną w PKP PLK Centralną Aplikację Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CASDIP) zapewniającą strumieniowanie danych z rozkładu jazdy do urządzeń, które znajdują się na przystanku osobowym Wrocław Szczepin,  co w efekcie powoduje wyświetlanie informacji o rozkładzie jazdy w czasie rzeczywistym.

Zabudowane oraz uruchomione urządzenia CSDIP oraz SMW, to m.in. 8 wyświetlaczy krawędziowych, 4 infokioski, 4 zegary dzwustronne, czujniki ruchu pociągu oraz pełny System Monitoringu Wizyjnego, obejmujący zasięgiem obszar stacji, peronów oraz dojść do peronów.