Kierunki rozwoju i aktualne wdrożenia Sat-System Sp. z o.o.

Pierwsza fala pandemii była zaskoczeniem, dlatego dla firm technologicznych był to moment zwrotny, który wymusił skupienie się na produktach, certyfikacjach oraz procesowaniu całego łańcucha dostaw i produkcji. Wprowadzone systemy zarządzania jakością wg normy IRIS oraz systemy bezpieczeństwa informacji wdrożone w ostatnim czasie w naszej organizacji potwierdziły, że firma jest zdolna do osiągania celów i odpowiada wymaganiom rygorystycznych norm. Działania naszej firmy w sektorze kolejowym zostały ukierunkowane na zapewnieniu bezpieczeństwa w zakresie integracji podsystemów bezpieczeństwa, które wyznaczają nowy standard bezpieczeństwa dworców oraz certyfikacji produktów i systemów, szczególnie w zakresie systemów i urządzeń informacji podróżnych. Firma posiada aktualne świadectwa: Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego, koncesje MSWiA na wykonywanie działalności w zakresie ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego, certyfikaty ISO9001, AQAP2110, IRIS ISO/TS 22163 .

Sat-System jako jeden z pierwszych uzyskał pozytywny wynik testów wdrożeniowych dla urządzeń informacji pasażerskiej CSDIP zgodnie z najnowszym wydaniem IPI-6. 

Działania walidujące prowadzone były w jednostkach certyfikujących oraz obejmowały szereg testów funkcjonalnych i technologicznych wykonywanych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Testy wstępne wykonywane w automatycznej aplikacji testującej, Testy akceptacyjne na zgodność z protokołem komunikacyjnym CASDIP, Testy funkcjonalne na zgodność z wytycznymi Ipi-6 oraz badania laboratoryjne z certyfikacją wszystkich norm potwierdziły pozytywny wynik. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. potwierdziło uzyskanie pozytywnych testów wdrożeniowych dla pełnej gamy urządzeń informacji pasażerskiej CSDIP produkowanych przez Sat-System:

wyświetlacza krawędziowego HUSAR WKR; wyświetlacz zbiorczy stacyjny HUSAR WZS,;

wyświetlacza informacyjnego przyjazdy/odjazdy HUSAR WOP; Infokiosku HUSAR INF-WOP;

wyświetlacza peronowego wejściowego WPW; wyświetlacza głównego stacyjne WGS,

a także pozostałych urządzeń np.

kontrolera systemu rozgłoszeniowego HUSAR DAC, wzmacniaczy HUSAR WZM; czujnika ruchu pociągu CZR; pulpitu mikrofonowego IP10; czujnika szumu otoczenia ANS

Dworzec Kolejowy Lubliniec

Sat-System jako producent dostarczył i uruchomił systemy informacji pasażerskiej, przyłączone do CASDIP już w kilkunastu lokalizacjach w tym:

gdzie urządzenia pracują już w środowisku produkcyjnym (kilkadziesiąt wyświetlaczy w pełnej gamie produktowej począwszy od małych peronowych wejściowych przez krawędziowe peronowe po główne stacyjne w raz z systemami głosowej informacji pasażerskiej), są sterowane i zasilane danymi z aplikacji CASDIP.

Sat-System jako jeden z pierwszych uzyskał pozytywny wynik testów wdrożeniowych dla urządzeń informacji pasażerskiej CSDIP zgodnie z najnowszym wydaniem IPI-6

Firma realizuje również umowę projektową i umowę dostawy z Generalnym Wykonawcą: Aldesa Polska Services Sp. z o.o. na wykonania projektów systemowych i obiektowych wraz z dostawami dla zadania: ,,Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych”.

Inwestycja umożliwi PKP PLK wyposażenie 133 stacji i przystanków w pełną informację pasażerską, systemy bezpieczeństwa i system SOS na linii E 20

Rzepin – Poznań – Konin – Warszawa – Terespol oraz E 30 Wrocław – Zgorzelec.

Niezależnie Sat-System aby sprostać wymaganiom rynku rozbudował dział projektowy i produktowy, który zapewnia obsługę projektowania całej teletechniki i systemów informacji podróżnych dla ok. 80 obiektów dworcowych i 160 przystanków i stacji kolejowych w Polsce.

Dział produktowy i informatyczny zapewnia właściwe oprogramowania urządzeń, integrację systemów wyświetlaczy CSDIP z systemami audio, czujnikami obecności pociągu, słupkami SOS zgodnych z wymaganiami PKPPLK. Dział produkcji zapewnia autorskie rozwiązania sprzętowe i programowe, unikatowe i gotowe urządzenie z zainstalowanym software. Przy produkcji firma Sat-System korzysta z własnych unikalnych i autorskich rozwiązań hardwarowo softwarowych, oprócz montażu projektuje i wytwarza większość modułów składowych urządzeń, korzystając głównie z polskich komponentów. Dbając jednocześnie o ciągły rozwój produkowanych urządzeń stawiamy na niezawodność i jakość gotowego produktu. Sat-System posiada pełną gamę produktów zgodnych z najnowszymi wytycznymi IPI-6 i IPI-4 w tym (CSDIP) Wyświetlacze, Systemy Rozgłoszeniowe (SR), Systemy Przywoławczo Alarmowe (SPA), Systemy Monitoringu Wizyjnego (SMW), Systemy Synchronizacji Czasu (SSC), dodatkowo posiadamy platformę integrującą PSIM połączoną z oprogramowaniem VMS zastosowaną na wielu dworcach i obiektach kolejowych w Polsce.

Sprostanie wymogom rynku i cele zapewnienia bezpieczeństwa na kolei odzwierciedla profil działalności firmy ukierunkowany na budowie i integracji niezawodnych systemów. W celu zwiększenia efektywności w zarządzaniu nieruchomościami, poprzez monitorowanie i zarządzanie zintegrowanymi systemami PSIM, VMS, BMS, Sat-System projektuje największe dworce w Polsce w tym: Dworzec Zachodni, Warszawę Główną, Tunel Średnicowy (W-wa Ochota, W-wa Śródmieście, W-wa Centralna, W-wa Powisle ,W-wa Stadion W-wa Wschodnia), OlsztynGdańsk Główny a także zapewnia utrzymanie, serwisowanie i konserwacje ponad 50 stacji w całej Polsce.

Modernizacja Dworca Zachodniego

Analizując rynek prac torowych, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac na czynnych torach kolejowych Sat-System jako jedyny w Polsce stworzył autorski automatyczny system ostrzegania ASO ORZEŁ II, który w 2018 roku otrzymał nagrodę Ministra Pracy.

Firma cały czas inwestuje i rozbudowuje własny dział badawczy by poprzez nowe innowacyjne badania i wdrożenia wspierać rozwój technologiczny polskiej kolei. Współpracuje z wieloma polskimi firmami i jest otwarta na dalszą współpracę i rozwój. Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem dynamicznych zmian i konieczności szybkiego dopasowania się do nowych wyzwań oraz okoliczności. Przyszłością na rynku staje się etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, stąd działania firmy są innowacyjne i rozwijają kompetencje załogi w tym certyfikację i autoryzację imienną inżynierów. Zaprojektowane i produkowane przez naszą spółkę urządzenia ukierunkowane były na niezawodność i stabilność rozwiązania, jako jedyni na rynku korzystamy z oprogramowania działającego w środowisku Linux, a wszystkie moduły sterowania i zarzadzania powstały w trakcie trzyletnich testów walidujących.

Z pełną odpowiedzialnością zapraszamy do wspólnych realizacji i wdrożeń!