ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – PIERWSZEGO STOPNIA

TRZYMALIŚMY ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – PIERWSZEGO STOPNIA

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228),

pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą:

  • TAJNE – na okres do: 2024r.
  • POUFNE – na okres do: 2027r