ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA – EU

Otrzymaliśmy:

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO – TRZECIEGO STOPNIA – EU

Na podstawie art.64 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 182, poz.1228),

pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych – UNII EUROPEJSKIEJ, oznaczonych klauzulą:

  • SECRET UE/EU SECRET – na okres do: 2024r.
  • CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL – na okres do: 2027r.