Zakład Produkcyjny HELIO SA – Rozbudowa

Wymagająca instalacja w segmencie przemysłowym.

Modernizacja istniejącej instalacji systemu sygnalizacji pożaru, dostosowanie systemu do zmian powierzchni produkcyjnych.